home Zdrowie Lekarz medycyny pracy w Poznaniu

Lekarz medycyny pracy w Poznaniu

Lekarz medycyny pracy to osoba odpowiedzialna za okresowe badania pracowników, by ocenić ich zdrowie i gotowość do wykonywania zawodowych obowiązków. Jest istotną rolą jest podejmowanie wszelkich możliwych działań, by ewentualnie reagować na nieprawidłowości w zdrowiu danej osoby, by w określonej sytuacji odsunąć ją od wykonywania zawodowych obowiązków, jeśli to mogłoby stanowić zagrożenie dla jego zdrowia.

Medycyna pracy

Medycyna pracy w Poznaniu realizowana jest jako część działalności niektórych placówek medycznych i jak się obecnie okazuje rzeczywiście w wielu sytuacjach jest to szeroki zakres pomocy medycznej, w ramach której będzie można oczekiwać nie tylko wydawania samych decyzji odnośnie zdolności do pracy, ale podejmowania wszystkich działań medycznych związanych z oceną warunków pracy i tego jakie wymagania maja spełniać potencjalni pracownicy w danej firmie. Ma to istotne znaczenie dla spełnienia warunków stawianych przez przepisy BHP, o czym również warto pamiętać.

Medycyna pracy – oferta dla firm

Obecnie w wielu przypadkach jest tak, że lekarz medycyny pracy dla firm jest przypisany na stałe i prowadzona jest współpraca, w ramach której pojawia się on w firmach w określonym momencie i realizuje badania okresowe dla pracowników. Dla firm bez wątpienia jest to wygodna opcja, dzięki której pracownicy nie musza robić badań na własną rękę, ale są one przeprowadzone przez specjalistę, który na stałe ma nawiązaną współpracę z firmą, co znacznie ułatwia utrzymanie tej kwestii w ryzach.